img

Ogrodzenie jako środek trwały


Ogrodzenie jako środek trwały. Nieruchomość (pojedynczy budynek), na której prowadzę działalność gospodarczą, otoczyłem siatką (bez podmurówki). Ogrodzenie to chcę wprowadzić do środków trwałych. Jaki będzie miało symbol w Klasyfikacji Środków Trwałych i według jakich stawek powinno być amortyzowane? Czy od omawianego ogrodzenia należy płacić podatek od nieruchomości? W sprawie zaklasyfikowania ogrodzenia należy sięgnąć do Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).

Zgodnie z uwagami szczegółowymi do grupy pierwszej (budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego) granicę budynku stanowią: - zewnętrzne powierzchnie ścian oraz górna powierzchnia najwyższego stropu, - posadzka piwnic w budynkach podpiwniczonych lub poziom terenu przy budynkach niepodpiwniczonych.

W przypadku budynków występujących w zabudowie zwartej granice między poszczególnymi obiektami stanowią płaszczyzny styku ścian szczytowych, a jeżeli występuje wspólna dla dwóch obiektów ściana, to granica pomiędzy budynkami przebiega przez jej środek. Granice instalacji należących do wyposażenia budynku stanowią w zależności od rodzaju instalacji np.

: - mufy, - studzienki rewizyjne, - zawory zamykające dopływ wody, gazu, czynników grzewczych itp. Do wyposażenia budynku zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcję budynku na stałe, np. instalacje sanitarne, elektryczne, sygnalizacyjne, komputerowe, telekomunikacyjne, przeciwpożarowe, oraz normalne wyposażenie budynku, np.

wbudowane meble. W skład budynku, jako pojedynczego obiektu inwentarzowego, wchodzą również tzw. obiekty pomocnicze obsługujące dany budynek, np. chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie. Obiekty pomocnicze obsługujące więcej niż jeden budynek należy zaliczać do właściwych rodzajów zgodnie z ich przeznaczeniem.